Regulamin MyNindo


§ Konta



§ Awarie i błędy



§ Płatności premium



§ Polityka Prywatności


Ochrona informacji
Serwis MyNindo.pl gromadzi dane graczy przekazywane w trakcie rejestracji i użytkowania strony przestrzegając prawa do ochrony prywatności i gwarantuje wszystkim osobom korzystającym z gry, że udostępnione dane będą właściwie chronione przed przejęciem przez osoby trzecie.
Pliki cookies
Serwis MyNindo.pl stosuje pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania systemu autoryzacji użytkowników.
Zmiana danych
Serwis MyNindo.pl umożliwia edycję danych udostępnionych podczas rejestracji. W obrębie ustawień gracza istnieje możliwość zmiany hasła dostępu.

Właściecielami MyNindo.pl są członkowie Rikudo.